دستورالعمل تعمیر و نگهداری پلت

عیب یابی در فرآیند تولید بر پایه شناخت و رسیدگی به فاکتورهایی است که برافزایش کیفیت پلت وارتقا راندمان تولید تاثیر می گذارد. فرمولاسیون خوراک،توان مصرفی ویژه (درپرس کردن پلت)، کاندیشینگ وآسیاب از موارد قابل بررسی برای رسیدن به این هدف می باشند.

نواحی مشکل زای زیرا بررسی کنید:

1-ذرات برگشتی،تکه های بزرگ یا پلت های کامل برگشتی به پرس پلت رابررسی نمایید.

2-آیا شما اجازه می دهید هرماده اولیه مانند سویا یا محصولات پلت شده از آسیاب عبور کنند؟ (آنالیز ذرات باقی مانده روی الک ها این موضوع را معلوم خواهد کرد)

3-آنالیز محصول پایانی برای اندازه گیری روغن و پروتئین را کنترل کنید.اگرخارج از مشخصات مورد نظرباشد، مواد اولیه خوراک و انبارهارا بررسی کنید.احتمال مخلوط شدن مواد اولیه با یکدیگر وجود دارد.

4-دما و رطوبت پلت های خارج شده ازکولر را بررسی نمایید.مقادیر باید در سطحی باشند که محصول بتواند بدون خطرفساد ذخیره شود.

5-آیا آب اضافه می کنید؟ آب به خوبی پخش نشده و گلوله های خیسی ایجاد میکند که سبب از هم پاشیدن پلت در طول ذخیره می شود.

6-آیا مایع دیگری مانند چربی یا ملاس اضافه می کنید؟از اینکه بطور یکنواخت پخش شوند،مطمئن شوید.

7-مطمئن شوید تمام غلطک ها در دستگاه پلت بطور صحیحی قرارگرفته اند و تیغه ها فرسایش نیافته و بطورنامناسب قرار نگرفته باشند. طول متغییر پلت نشان می دهد که چیزی اشتباه است. دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید سوراخ ها بیش از اندازه غلطک نخورده باشند.

مشكل 1:  توزیع نامنظم خوراک

 علت 1:  توزیع نامنظم خوراک در فیدر

راه حل:  وضعیت مخزن بالای پلت را کنترل نمایید و را تنظیم کنید

 علت 2:  بخار در حین بارگیری مواد، به عقب برگشت می کند

راه حل :  سطح بارگیری مواد و سطح بخار در مخزن را بررسی نمایید

 علت 3 :  وجود مقدار زیاد ملاس در مخلوط

راه حل :  مقدار ملاس را کاهش دهید و مواد را با درجه نرم، آسیاب نمایید

مشكل 2:  توليد نامناسب با استفاده از ظرفيت كامل موتور

 علت 1:   بارگیری بیش از حد موتور و چسبندگی مواد به دلیل :  1- بخار بسیار زیاد    2-  دای بسیار نازک   3-کیفیت پایین بخار    4- بخار با رطوبت بالا

راه حل : 1-  حجم بخار را کم کنید.   2- دای را تعویض نمایید.  3- خط لوله بخار را بررسی نمایید.

علت 2 : مواد به طور مناسب کاندیشن نشدند.

راه حل : مقدار بخار را افزایش دهید. 

علت 3 : فاصله بین دای و رولر زیاد است.

راه حل : رولر را تنظیم نمایید.

علت 4 : پلت ها بسیار سفت هستند.

راه حل : از دای های نازک تر استفاده نمایید.

علت 5 : بخش داخلی منافذ دای ساییده شده است.

راه حل : از دای استیل ضد زنگ استفاده نمایید.

علت 6 : تنها قسمتی از سطح دای دریل شده، کار می کند.

راه حل : 1- ردیف هایی از منافذ دای مسدود شده را تمیز کنید.  2- مسیر مناسبی برای هدایت محصول توسط صفحات منحرف کننده خوراک،  ایجاد نمایید.

مشكل 3:  توليد نامناسب بدون استفاده از ظرفيت كامل موتور

علت 1: مارپیچ های فیدر آهسته می چرخند.

راه حل : تعویض چرخ دنده موتور و یا چرخ دنده محرک

علت 2: گام های کوتاه مارپیچ فیدر یا زاویه بسیار کم پدال فیدر

راه حل : تصحیح گام مارپیچ ها یا زاویه پدال ها

علت 3: تسمه لغزش دارد.

راه حل : کشش مناسب تسمه ها را بررسی کنید و در صورت ساییدگی تعویض نمایید.

علت 4: موتور بدرستی تنظیم نشده است.

راه حل : تنظیمات موتور و تراز بودن آن را بررسی نمایید.

علت 5: برگشت مواد به داخل ورودی دای به دلیل وزن مخصوص بسیار کم مواد

راه حل : 1- سرعت دای را افزایش دهید.     2- از آسیاب نرم تر استفاده نمایید.       3- از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از برگشت مواد استفاده نمایید.

علت 6: دریافت ناکافی مواد در بخشی از دای که ممکن است به دلایل زیر اتفاق بیفتد :

1- مواد بسیار چرب باشند.       2- فاصله زیادی بین دای و رولر وجود داشته باشد.        3- دای یا رولر مشکل داشته باشند.                       

4 –  ضخامت دای زیاد باشد.      5- بخار اشباع نبوده  و آب در مخلوط وجود داشته باشد.

راه حل : 1- حجم بخار را  کاهش دهید و یا خط لوله بخار را کنترل نمایید. 

2 – ملاس کمتری اضافه نمایید.    3- رولرها را تنظیم کنید.    4- ضخامت دای را بررسی نمایید.    5-سیفون های تخلیه بخار را بررسی نمایید.

مشكل 4:  تغيير در مصرف نيرو

علت 1: وجود مشکلاتی در وارد شدن خوراک

راه حل : نحوه کار فیدر را بررسی نمایید.

علت 2: وجود ساییدگی در صفحات منحرف کننده یا پدال های فیدر

راه حل : صفحات منحرف کننده یا پدال های فیدر را تعویض نمایید.

علت 3: تنظیم نادرست غلتک ها

راه حل : غلتک ها باید بدرستی تنظیم شوند. 

علت 4: آسیاب نامنظم یا وجود مواد درشت

راه حل : مواد را نرمتر آسیاب نمایید.

علت 5: مخلوط شدن ناکافی مایعات

راه حل : جهت پدال ها بدرستی تنظیم شود.

علت 6: پدال های کاندیشنر بدرستی مواد را هدایت نمی کنند.

راه حل : مارپیچ ها یا پدال ها را تمیز کنید.

مشكل 5:  دستگاه پلت لرزش زيادي دارد.

علت 1: بلبرینگ های بخش محرکه و اتصالات آن لرزش زیادی دارد.

راه حل : اتصالات بخش محرکه را تنظیم نمایید.

علت 2: بلبرینگ های غلتک لرزش زیادی دارند.

راه حل : اتصالات غلتک نیاز به تنظیم دارد.

علت 3: دای بطور کامل با محل قرارگیری غلتک تراز نشده است.

راه حل : شرایط ساییدگی جایگاه دای و سایش حلقه دای را بررسی کنید. در صورت نیاز تمام قسمت ها را جدا کنید و دوباره نصب نمایید.

علت 4 : غلتک ها با فاصله یکسانی از دای نصب نشده اند.

راه حل : غلتک ها نیاز به تنظیم دارند.

علت 5 : غلتک ها به دلیل ملاس زیاد لغزش دارند.

راه حل : از غلتک هایی با سطح موج دار و انتها بسته، استفاده کنید.

مشكل 6 :  دستگاه پلت لرزش زيادي نداشته اما صداي زيادي دارد.

علت 1 : بلبرینگ های محرکه سایش دارند. 

علت 2: بلبرينگ هاي غلتك سايش يافته اند.    

علت 3: بلبرینگ های بخش های انتقال دهنده یا موتور دچار ساییدگی شده اند.

راه حل : محل اصلی ایجاد صدا را بررسی کنید. برای این منظور ابتدا غلتک ها را حرکت دهید و سپس تسمه ها را شل نمایید. با مشخص شدن محل

ایجاد صدا، بلبرینگ های ساییده شده را تعویض نمایید.

مشكل 7 :  بلبرينگ هاي اصلي سر و صدا دارند. 

علت 1: ساییدگی نرمال

راه حل : تنظیم اتصالات بلبرینگ ها و در شرایطی جایگزین نمودن آنها

علت 2: سایش غیر طبیعی و عمر کوتاه به دلیل:

 – استفاده از مقدار نامناسب گریس

– فاصله زمانی زیاد بین روغنکاری ها و عدم توجه به دستورالعمل آن

– وضعیت بد بست های دای و یا غلتک با لرزش های قوی و زیاد ماشین

راه حل : گریسکاری مطابق با دستورالعمل ارائه شده انجام شود :

– گریس های مختلف را با هم مخلوط نکنید. 

– فاصله زمان روغنکاری و مقدار استفاده از گریس باید مطابق با دستورالعمل باشد. 

– تعویض حلقه ساییده شده دای

– تعویض دای و یا رویه غلتک

– پایین آوردن دای و نصب مجدد آن

– بررسی و تمیز کردن مگنت

مشكل 8 :  بدون هيچ دليل مشخصي، داي ناگهان در اثر انسداد از كار مي افتد.

علت 1:  ممکن است توده های مرطوب خوراک در هر دوره تولید پس از ورود به پرس پلت، موجب لغزندگی غلتک ها شده و منافذ دای را مسدود نمایند 

راه حل: بخش تولید بخار مثل دیگ و دریچه های بخار را بررسی نمایید

 علت 2 : نحوه آسیاب شدن مواد موجب توقف دستگاه می شود

 راه حل : موارد زیر را بررسی نمایید

       الف- توری های آسیاب را بررسی کرده و از یکنواختی اندازه ذرات مطمئن شوید

       ب- پس از الک نمودن محصول، خاکه ها را به مخزن پیش از پرس پلت برگردانید. اگر به همراه خاکه، پلت ( شکسته یا خرد شده) وجود  داشته باشد در کاندیشنر از هم تفکیک می شوند

      ج- پلت قادر به جذب سریع بخار نیست، بنابراین ذرات ریز و خاکه، رطوبت بیشتری جذب نموده و تبدیل به کلوخه های مرطوبی شده و موجب انسداد دای می گردند 

 راه حل: پس از انسداد دای هرگز به دای برای روشن شدن مجدد فشار وارد نکنید

راه حل: قبل از شروع به کار، حداقل به مدت 5 دقیقه دستگاه را با نرخ کم روشن نموده تا تکه های مرطوب از دیواره های کاندیشنر جدا شده و از مجرای خروجی، خارج شوند

نگهداری دستگاه پلت به سه بخش تقسیم میگردد: 1- روزانه  2- هفتگی 3- ماهانه

1- موارد روزانه:

 • گریسکاری بلبرینگ های رولر هر 4 ساعت
 • بررسی فرسایش دای
 • تمیز کردن جدا کننده های مغناطیسی
 • بررسی سایش رولر
 • تمیز کردن دماسنج ها
 • بررسی فاصله بین رولر و دای
 • بررسی عدم وجود مواد خارجی در دای

2- موارد هفتگی:

 • گریسکاریه بلبرینگ ها و مارپیچ های فیدر
 • بررسی سطح روغن در چرخ دنده های بالابرها و نقاله ها
 • گریسکاری بلبرینگ ها و مارپیچ های فیدر
 • بررسی قطعات دای (درزمان سرد بودن دستگاه)

3- موارد ماهانه:

 • بررسی سایش پدال های میکسر
 • بررسی سایش صفحات منحرف کننده
 • بررسی سایش تیغ های برش پلت(کاتر)
 • بررسی میزان کشش و سایش تسمه محرکه های فشار
 • بررسی میزان کشش و سایش تسمه محرکه میکسر
 • بررسی سایش رولر ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *