دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها

اسکرو

اسکرو ها به دو شکل هستند یا  یو شکل هستند یا اوگرهست

دوعدد یاطاقان سروته وهر2.5متر وسط یاطاقان دارد که ازجنس فسفربرنز ساخته میشود که روزی یکبار باید گیریس کاری شود.

مارپیچ یو بازدید شود که بارزیادی کف اسکرو نماند زمانی که بار کف اسکرو نماند موجب اختلال در عملکرد اسکرو میشود وباعث بیماری هایی در دام وطیور میشود.

یکی از علل شکستن یاطاقان ها این است که در یک راستا نیستن

اما اگر سروته بشکند بخاطرفشارزیاد. پایه موتور اگر زیاد سفت باشد و زنجیر و فولی تحت فشارباشند و یا حجم زیاد بار باعث شکسته شدن وخم شدن پره های مارپیچ بشه که بایدهر2 روز یکباربازدید و گیریس کاری شود.

الواتور-انتقال دهنده عمومی

اجزای تشکیل دهنده:

1-سر الواتور

2-ته الواتور

3-کانال ها

4-شال یا تسمه

5-قاشقک

1-سرالواتور شامل:1.دو عدد یاطاقان درهرطرف 2.توپی3.در بازشو 4. موتورگیربکس 5. پایه موتور

2- ته الواتورشامل: 1. دوعدد یاطاقان چهارسوراخ.2.توپی.3.بدنه

4.پیچ ریگلاژ.5.محفظه ورود مواد.6.دریچه تخلیه مواد.

3- کانال ها:محل استقرارشال وقاشقک هست که ازجنس ورق آهن چهارگوش میباشد که ابتدا وانتهای آن دارای فلنج های سوراخ کاری شده میباشد که باپیچ به هم متصل میشوند و موقع نصب باید حتما شاقول (در یک راستا)باشند.

4-شال یا تسمه:عموما از جنس لاستیک یابرزنتی میباشد که محل قرار گیریه قاشقک هاست که این شال ها داخل کانال الواتور قرار میگیرند که توسط پیچ ریگلاژی که در ته بالابر قرارگرفته است سفت یاشل میشود.

5-قاشقک: محل قرارگیری قاشقک ها روی شال میباشد که عموما از جنس فلزی یا پلاستیکی ساخته میشوند.وظیفه اصلی قاشقک انتقال مواد در ارتفاع است وتوسط پیچ ومهره روی شال نصب میشود

مشکلات عمومی الواتور ها:

شل بودم و ریگلاژنبودن شال که باعث دو ایراد درعملکرد بالابر(الواتور)میشود:

1.شل بودن شال باعث حرکت نکردن شال داخل کانال ها

2.تنظیم نبودن پیچ ریگلاژ باعث برخورد شال و قاشقک به دیواره کانال ها میشود

**رفع مشکلات: رکن اصلی تنظیم منظم پیچ ریگلاژدوطرف که باعث سفت شدن شال ودر یک مسیر قرار گرفتن شال وقاشقک میشود.

شامل: سر وته –تسمه وشال-قاشقک و موتورگیربکس که بالای بالاقرار میگیرد.

که به صورت کوپلینگ یا زنجیر به هم انتقال می دهند. دارای یاطاقان که سر 2عدد وته 2 عدد که باید هر روز یکبار گیریس کاری شوند.

پیچ های قاشقک باید ریگلاژشود-ته بالابر دارای 2 عدد پیچ ریگلاژ که باید هرهفته یکبار ریگلاژشود. مخصوصا در زمان تغییرفصول.

نواربالابر (شال) به علت اصطحکاک زیادی که دارد باید بازدید هفتگی داشته باشد مخصوصا در نقاطی که سر دوشال به هم فیکس میشوند

الواتور ها دستگاه های دایم کارهستند و به همین علت از حساسیت بالایی برخوردارند و باید هم شال هم یاطاقان هفته ای یکبار بازدید شوند + چک کردن روغن موتور گیربکس به صورت هفتگی.

اطمینان ازمحکم بودن پیچ های قاشقک به صورت هفتگی(آچارکشی)

تنظیم فیدرورودی مواد اولیه متناسب با محصول مورد نظر(قطعا عبورذرت و عبورکربنات ازخط تولید نمیتواند یک تناژمشترک داشته باشد).

 و اوگرمیباشد.uجلوبرها: (انتقال دهنده های طولی) که به صورت   

اجزای اوگر شامل:**

1- بدنه بصورت لوله می باشد

2-پره ها

3-یاتاقان سروته

4-الکترو موتور

5-دریچه ورودی و خروجی بار

1-1- بدنه ازلوله ساخته می شود که ضخامت عمومی 3میلیمتر می باشد که جهت انتقال مواد می باشد.

1-2- پره ها: که به شکل گرد میباشد که با ضخامت 3میلمتر و جهت هدایت بار میباشد.

1-3- یاتاقان سر وته: به دو صورت میباشد :دو سوراخ و چهار سوراخ : که در تمامی یاتاقان ها بلبرینگ ها و گیریس خور وجود دارد که در جهت یک پارچه حرکت کردن اسکرو نصب می شود.

1-4- الکترو موتور ها جهت انتقال قدرت هست که به 2صورت به اسکرو انتقال داده میشود

1-5-دریچه ورودی و خروجی که عموما به صورت 4 گوش و گرد می باشد.

مشکلات عمومی جلوبرها:

1-خفه شدن اسکرو داخل

2-قفل شدن یاتاقان ها

3-سوختن موتورها

حل مشکلات

1-1-تنظیم کردن دقیق بار ورودی و خروجی

1-2- گیریس کاری نکردن 2-شل بودن پیچ ها ومهره های پایه یاتاقان ها و  وجود نخ و جسم نامربوط به داخل جلوبر.

1-3- موتورگیربکس به علت نداشتن روغن درگیربکس و گیرکردن مارپیچ داخل باید به نکات بالا توجه کرد.

 شکل شامل:Uاجزای جلوبر  

 میباشد که جهت انتقال مواد می باشد.U-بدنه: از ورق 3 میلیمتر به شکل

2-درب: از ورق 2 میلیمتر که بصورت پیچ ومهره،به بدنه نصب می شود که جهت سهولت بازدید مارپیچ.

3-پره ها: از ورق 3میلیمتر جهت هدایت مواد میباشد و لوله ای که پره ها روی آن نصب میشود.

4-یاتاقان: در ابتدا و انتها قرار می گیرند که به دو نوع می باشد(چهار سوراخ و دو سوراخ) که عموما در بلبرینگ و گیریس خور میباشد.

5-وسط یاتاقان:جهت تنظیم مارپیچ می باشد که در هر 2.5 متر طول مارپیچ قرار میگیرد و جنس ان از فسفر برنز می باشد که این قسمت جهت تنظیم مارپیچ هست که مارپیچ پره ها به   برخورد نداشته باشند و مارپیچ ها در یک راستا قرارگیرند.Uبدنه 

و دارای مسیر گیریس کاری میباشد و توسط یک صفحه ضخیم به بدنه یو نصب میشود و با یک عدد پیچ متری قابل ریگلاژ مارپیچ تنظیم میگردد و وسط پیچ متری فوق الذکر خالی میباشد که یک عدد گیریس خور روی آن نصب شده که توسط پیچ متری که وسط یاتاقان که از جنس فسفر برنز میباشد گیریس کاری میشود

6-الکترو موتور: گبربکس به علت نداشتن روغن و گیریس کاری نشدن یاتاقان ها میسوزد

7-دریچه ورودی و خروجی: به دو صورت میباشد (گرد و چهار گوش)که جهت ورود و خروج محصول روی جلوبر نصب میشود.

مشکلات عمومی جلوبر ها:

1-شکستن پره ها

2-شکستن یا قفل کردن یاتاقان ها

3-سوختن موتور

علت اصلی شکستن پره ها و موتورگیربکس: ورود حجم زیاد بار به اسکرو و شکستن یاتاقان به علت فشار زیاد بار و گیریس کاری نکردن وسط یاتاقان و در یک خط قرار نداشتن وسط یاتاقان باعث خوردن پره ها به دیوار و باعث شکستن یاتاقان ابتدا و انتها می باشد.

چین کانوایر:

دستگاهی هست جهت انتقال غلات بصورت افقی استفاده می شود

اجزای تشکیل دهنده:

1-بدنه: به شکل چهارگوش

2-درب: درب بازشو سرتاسری

3-زنجیر:وظیفه اصلی انتقال مواد و از جنس فولادی که در هرطرف دارای پایه پارو میباشد

4-یاتاقان ها: که توپی اصلی روی آن نصب میشود و از یک طرف به موتور گیربکس نصب میشود و قابل ریگلاژ می باشد. که فشار اصلی حرکت زنجیر روی این یاتاقان ها سوار است.

5-پاروها: که جهت هدایت بار به جلو استفاده می شود و جنس پاروها از باکاریت یا تفلن می باشد که در هر دو طرف زنجیر ها نصب میشود.

6-توپی سر وته:این قسمت دارای چندین شیار هست که زنجیر توسط این غلطک ها حرکت می کند و قدرت را از موتور گیربکس میگیرند.

مشکلات عمومی چین کانوایر

1-صدا دادن زنجیر ها

2- نبردن بار به جلو

برطرف کردن مشکلات*

برای سفت کردن پیچ ریگلاژ سر و ته بازدید از پارو ها و اگر پاروها نباشند جایگزین گردد

گیریس کاری یاتاقان های سر و ته

بازدید از گیربکس که پیچ های  پایه ها سفت و محکم باشند وبازدید روغن گیربکس.

دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها
دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها
دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها
دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها
دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها
دستورالعمل تعمیر و نگه داری تمامی انتقال دهنده ها

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *