پارسیان دانه تاراز مکمل

پروژه پارسیان دانه تاراز مکمل، کنستانتره و پلت - شهرک صنعتی مامونیه ساوه

زنجيره يكپارچه توليد خوراك آماده دام و طيور با مكانيزم پلتايزر با ظرفيت ٢٠ تن در ساعت و توليد كنسانتره با ظرفيت ١٠ تن در ساعت و مكمل با ظرفيت ٥ تن در ساعت واقع در شهرك صنعتى مامونيه
كارفرما: شركت پارسيان دانه تاراز
پيمانكار: گروه توليدى فيدايران صنعت