پک گستر

پروژه پک گستر اهواز

تولید خوراک آماده دام و طیور با مکانیزم پلتایزر با ظرفیت ۱۰ تن در ساعت و تولید کنسانتره با ظرفیت ۵ تن در ساعت واقع در اهواز
کارفرما:شرکت پک گستر اهواز
پیمانکار:گروه صنعتی فید ایران