الک

  • توری های کشویی جهت سهولت در تعویض
  • یک طبقه جهت جداسازی خاکه از خوراک
  • چند طبقه جهت سایزبندی دان
  •  موتور ویبره KEMP ترکیه
  • مکانیزم لنگ یا ویبره
  • قابلیت تنظیم شیب
الک

تصاویر دستگاه