پولورایزر

  • دارای سیستم غبارگیر (سیکلون)
  • استفاده از مگنت در ورودی مواد (فیدر)
  • مجهز به سیستم کنترل
  • طراحی بهینه در جهت راندمان بالای تولید
پولورایزر

جدول مشخصات

Capcity Min.Air Main Power Model
1.2-0.2 t/h 4500m3/h 55/30KW SWFL75
2-0.3 t/h 6500m3/h 75/90KW SWFL75
3.5-0.5 t/h 8500m3/h 110/132KW SWFL128

تصاویر دستگاه