اکسترودر

ماشین اکسترودر خوراک دام ، طیور و آبزیان مخصوص تولید خوراک به روش گرانولی و با میزان هضم بسیار بالا می باشد. در این ماشین به علت بخار و فشار بسیار بالا در سیلندر حدود 200bar می باشد باعث شکسته شدن هیدروکربن ها و همچنین استرلیزه شدن محصول تولید شده می گردد. شکسته شدن هیدروکربن ها باعث بالا رفتن میزان هضم و استرلیزه شدن باعث ماندگاری بالای محصول می گردد.

اکسترودر

جدول مشخصات

Dimension Capacity Total installed Power Main Power Dia -of Screw Model
2.6*1.2*3.5m 0.8-0.3t/h 43.5-51.5kw 45-30kw 70mm SPH-70
5.3-1.2*2.6m 1-2t/h 65-100kw 90-55kw 92mm SPH-90
6.5*1.5*3.6m 2.5-4t/h 155-183kw 160-132kw 98mm SPH-100
6.7*1.6*4.2m 4-7t/h 223-273kw 250-200kw 118mm SPH-120
7.9*1.6*4.5m 9-12t/h 348-308kw 375-315kw 138mm SPH-140
8.2*1.9*4.8m 18-20t/h 677-847kw 630-800kw 158mm SPH-160

تصاویر دستگاه