کولر

  • دارای بارریز و مکانیزم لنگ جهت خنک کردن
  • مجهز به فن وسیکلون با ضخامت ورق سه میلیمتر
  • مکانیزم کشویی ریل مخفی بدون ریزش مواد به بیرون از محفظ
کولر

جدول مشخصات

Power of Blower Power of Airlock Power Peneumatic Capcity (t/h) VOLUME (M3) Size Item
0.75 4 2*(50*50) 1-2 1.25 1*1*1.25 1
1.1 5 2*(63*50) 3-4 2.3 1.25*1.25*1.5 2
1.1 7 2*(80*50) 4-6 3.8 1.5*1.5*1.7 3
1.5 11 2*(100*50) 8-10 8 2*2*2 4
1.5 15 2*(125*50) 12-15 10.5 2.3*2.3*2 5

تصاویر دستگاه