کاندیشیونر

  • بدنه تمام استیل
  • شفت و پاروها استین لس استیل  (stainless) دارای یاتاقان های SKF
  • الکترو موتور کاجیلی
  • بدنه از ورق 3 میلی متر
  • نازل ورود بخار
  • نازل ورود روغن
کاندیشنر

تصاویر دستگاه